gelukvogels

 

 

De Inner Child Therapie is een veilige methode om met onverwerkte emoties en onvervulde verlangens naar liefde en erkenning, 

die diep in ons onderbewustzijn opgeslagen zijn, te verwerken.

Door pijnlijke gebeurtenissen in onze jeugd heeft ons innerlijk kind zich als het ware opgesloten uit angst opnieuw gekwetst te worden. 

Bepaalde delen in ons zijn daardoor niet volwassen geworden. Wat we als kind niet hebben ontvangen, kunnen we als volwassene 

niet toelaten of doorgeven. Tijdens een Inner Child sessie leer je om zelf voor die gekwetste delen te zorgen. 

Hierdoor kan je bewuster en authentieker in het leven staan en voel je je ge-heel-d.


Voel je je
🕊eenzaam en verlaten
🕊niet gezien of gerespecteerd
🕊klein of angstig
🕊boos of afgesloten
🕊in de steek gelaten of verwaarloosd
🕊beschaamd of schuldig
🕊…

De Inner Child Therapy helpt je om contact te maken met alle delen in jou die nog aandacht nodig hebben en helpt je stap voor stap die te genezen. 

Zo kom je meer en meer als volwassene in je authentieke kracht te staan.

"The cry we hear from deep in our hearts,

comes from the wounded child within.

Healing this inner child's pain is the key

to transforming anger, sadness and fear."

 

Thich Nhat Hanh

"Ask the child within:

what can I do for you today?"