gelukvogels

 

 

Familieopstellingen

Een familieopstelling is een fascinerend en uniek leerproces dat je waardevolle inzichten en een verruimd bewustzijn kan schenken.
Waar mensen samenleven of samenwerken, ontstaat een systeem. Een systeem is een groep met eigen regels en wetten, waarbinnen ieder lid zijn eigen specifieke plaats en rol heeft. Als de wetmatigheden verstoord worden, raakt het systeem uit evenwicht. Daardoor word je onbewust beïnvloed. Je zit niet lekker in je vel, je lijkt voortdurend tegen moeilijkheden aan te lopen, je vertoont lastig gedrag, je verliest energie, je wordt ziek, etc…
Door de wetmatigheden te herstellen, kan je meer rust en harmonie ervaren.

🕊Iedereen en alles heeft recht op een eigen plek
🕊Respect voor de juiste rangorde zorgt voor harmonie
🕊Geven en nemen dienen altijd in balans te zijn
🕊Loyaliteit aan het systeem kan je vrijheid beperken
🕊Geheimen kunnen het energieveld grondig verstoren

Een familieopstelling is een effectieve manier om de onbewuste patronen en de verstrikkingen in ons systeem van herkomst te onderzoeken. Tijdens een opstelling wordt duidelijk hoe sterk je verbonden bent met je voorouders, en hoe je hun onverwerkte emotionele ladingen meedraagt, soms met destructieve gevolgen voor jezelf en de mensen om je heen. Als kind draag je immers uit liefde de lasten van je ouders en voorouders, zelfs al weet je niet wat die lasten precies zijn. Door een opstelling word je je meer bewust van de verstrikkingen in je systeem en kan de heling beginnen.

Sommige opstellingen bieden meteen een antwoord, andere tonen de weg naar een oplossing en werken nog een hele tijd na, nog andere geven gewoon een verrijkend inzicht waarmee je verder kan.

Werkwijze

Een opstelling vertrekt vanuit een vraag of een thema. De begeleider heeft een kort, verkennend interview met de vraagsteller. Het is interessant om vooraf even stil te staan bij je familiegeschiedenis. Hiertoe krijg je een vragenlijst toegestuurd bij inschrijving. 

 

Bij een klassieke familieopstelling werk je samen met een groep deelnemers die elkaar vaak niet kennen. Uit de groep kies je representanten voor jezelf en de personen met wie je verbonden bent, afhankelijk van je vraagstelling. Je geeft ze een plaats in de ruimte zoals ze in jouw beleving ten opzichte van elkaar staan. Deze ruimte wordt “het wetende veld” genoemd. Op het moment dat de representanten hun plaats hebben ingenomen, ervaren ze de gedachten, fysieke gewaarwordingen en emoties van de mensen die ze vertegenwoordigen. 

De begeleider bevraagt elke representant over wat ze ervaren, voelen en willen doen. Emoties, verstrikkingen en spanningen kunnen zichtbaar worden. Hierbij kunnen onuitgesproken verlangens en oude pijn naar boven komen. Wat opgeslagen zat in jouw onderbewuste en in de familieziel, wordt zichtbaar. Stap voor stap brengt de begeleider beweging en uiteindelijk ordening in het systeem. 

Aan het einde van de opstelling neem je je eigen plek in.

 

Bij een opstelling met je gezin werk je zonder representanten. Elk gezinslid legt met behulp van matjes zijn eigen beeld van het gezin uit in de ruimte. De begeleider werkt met het laatst gelegde beeld, het beeld van de jongste, en gaat op elk matje invoelen. Dat wil zeggen dat de begeleider de rol van de representanten overneemt. Ook een individuele opstelling verloopt op die manier. 

"Nothing ever goes away until it teaches us 

what we need to know"

 

Pema Chödrön

"When we look at our parents we see behind them are their parents and behind their parents are other parents and so on through many generations. The same life flows through all of them until it reaches us."

 

Bert Hellinger